Programul

Electric-Up 2

Care sunt destinatarii principali ai programului?

Cea de-a doua editie a programului Electric-Up, este un program destinat IMM-urilor si a operatorilor economici care activeaza in sectorul HORECA, acesta avand ca si obiectiv principal achizitionarea sistemelor fotovoltaice / statilor de incarcare, cu o putere cuprinsa intre 25 kWp – 150 kWp, pentru asigurarea consumului propriu.

Cine poate accesa acest program? ( BENEFICIARI ELIGIBILI )

  •  IMM-urile si operatorii economici din domeniul HORECA;
  • Solicitantul a inregistrat o vechime de minim 1 fiscal integral. Se pot depune proiecte pentru firme care sunt înființate cel mai târziu la data de 01.01.2023;
  • Nu are datorii in ceea ce priveste contributii si amenzi catre bugetul de stat;
  • Solictantul asigura o contributie proprie de 25%, raportata la valoarea eligibila a proiectului

Ajutorul Financiar Nerambursabil

➢ Se acorda in cuantum de maximum 150.000 euro/beneficiar, reprezentand un procent de 75% din valoarea investitiei, 25% reprezentand cofinantare din surse propria ale beneficiarului.

Principalele Cheltuieli eligibile:

➢  cheltuielile cu achiziţia sistemului de panouri fotovoltaice cu putere instalată de minim 27 kWp și maxim 150 kWp, având ca principale părţi componente: panouri fotovoltaice; invertor/invertoare; echipamente conexiuni; structura de montaj a sistemului; modul de comunicaţie; contoare inteligente care măsoară cantitatea de energie produsă și consumată de sistemul de panouri fotovoltaice instalat şi care permit colectarea şi transmiterea datelor relevante de la distanţă, în format electronic; tablouri electrice curent continuu/curent alternativ; ➢  cheltuielile cu achiziţia a cel puțin unei staţii de reîncărcare de minimum 22 kW pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in, cu minim două puncte/prize de încărcare (2x11kW); ➢ cheltuieli cu achiziția sistemului de stocare a energiei produse, având o capacitate de stocare de minimum 30% din valoarea energiei produse de sistemul de panouri fotovoltaice (kWh); ➢  cheltuielile cu achiziţia unui sistem electric alternativ de încălzire/răcire, optional - maxim 30% din valoarea totală a cheltuielilor cu achiziția și montarea acestuia; ➢ cheltuielile cu proiectarea, obținerea avizelor necesare -  maximum 5% din valoarea totală eligibilă a proiectului, stabilită la semnarea contractului; ➢ cheltuieli de consultanță și management de proiect, - 5% din valoarea totală eligibilă a proiectului, stabilită la semnarea contractului; ➢ cheltuieli cu lucrările de montaj și punere în funcțiune a sistemului de panouri fotovoltaice, a sistemului de stocare a energiei produse, a staţiei/stațiilor de reîncărcare, a sistemului electric alternativ de încălzire/răcire -  maximum 10% din valoarea totală eligibilă a proiectului, stabilită la semnarea contractului;  ➢ Cheltuielile aferente racordării (branşamentul, inclusiv tariful de racordare) la reţeaua de energie electrică nu sunt eligibile pentru finanţarea din Program. 

Care sunt documentele necesare, pentru depunerea unui astfel de proiect?

1. Plan de amplasare a echipamentelor achizitionate prin proiect;

2. Analiza energetica - analiza consumului de energie a operatorului economic inclusiv a consumului stației/stațiilor de reîncărcare a vehiculelor electrice și electrice plug -in, a sistemului de stocare a energiei produse și a sistemului electric alternativ de încălzire/răcire;

3. Documente justificative care au stat la baza stabilirii costurilor în cadrul proiectului: oferte de preț/ cataloage/ website-uri, orice alte surse verificabile;

4. Situaţiile financiare anuale ale solicitantului, aferente exercițiului financiar anterior anului depunerii cererii de finanțare;

De ce să alegi o ofertă Solar One?

Consultanță
colegii noștri te vor ajuta în alegerea sistemului corespunzător
Garanția echipamentelor
10 ani pentru invertor și 20~25 ani pentru panourile fotovoltaice
Service sistem
servicii tehnice și intervenții

Devino independent energetic

La noi beneficiezi de o soluție „la cheie”. Ai consultanță de specialitate de la experți în domeniu, sisteme fotovoltaice cu o gamă extinsă de puteri instalate, garanție de peste 15 ani.

Fă primul pas spre subvenția Electric-Up!

Lasă-ți datele pentru a fi conectat la ultimele noutăți privind pașii pe care îi ai de parcurs și ofertele speciale pe care le pregătim.

Discută cu reprezentantul nostru pentru acest proiect

Adrian Călin
Telefon
+40.735.786.174

Email
adi@solarone.ro